تفاوت تصاویر هوایی و ماهواره ای

Post image of تفاوت تصاویر هوایی و ماهواره ای
طبقه بندی شده در Aerial Photogrammetry , GeoXid , Satellite Imagery 2 نظر;

تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که تفاوت دقیق سیستم ها ی تصویر برداری هوایی و تصاویر ماهواره ای در چیست؟ در این پست سعی داریم که به طور خلاصه به تفاوت های موجود در این دو دسته تصویر بپردازیم.

نکتۀ قابل توجه این است که میزان اطلاعات مرتبط با تصاویر با سرعت زیادی در حال افزایش می باشد. امروزه بسیاری از سازمان ها و نهادها در صدد بهره جستن از اینگونه تصاویر، برای مقاصد مختلفی می باشند.

مقیاس

در حالت کلی، تصاویر هوایی تفکیک مکانی بسیار بالایی را برای مناطقی با وسعت شهری تهیه می نمایند. گاهی نیز تصاویر هوایی به منظور ساخت هندسه برای وارد کردن به سیستم های CAD و GIS مورد استفاده قرار می گیرند. در سوی دیگر تصاویر ماهواره ای مناطقی با وسعت بیشتر، گاهی به اندازۀ یک کشور را پوشش می دهند.

دستیابی

دلایل واضحی برای اینکه چرا تصاویر ماهواره ای می توانند امکان تجسس پیوسته را در کاربردهای دفاعی تهیه نمایند، وجود دارد. این تصاویر می توانند مناطق وسیعی را تحت پوشش قرار دهند در حالیکه ماهواره در ارتفاع بسیار بالایی از زمین قرار دارد. در حالیکه هواپیماها توانایی قرارگیری در ارتفاع های بالا را ندارند.

بسیاری از شهرها و سازمان ها توانایی تامین بودجۀ لازم برای دو یا سه بار تهیۀ تصاویر هوایی در سال را ندارند. بنابر این در طول چند سال، یکبار یا نهایتاً دوبار، به منظور به روز رسانی مفاد برنامه ریزی شهری، اینگونه تصاویر را تهیه می نمایند. تصاویر ماهواره ای نمی تواند جزئیات مورد نیاز آنها را برای حداقل یکبار در 3 یا 4 سال تامین نماید.

سنجنده های ماهواره ای راداری فوایدی دارد که تصاویر چندطیفی و سیاه و سفید هوایی آنها را دارا نمی باشند. تصاویر راداری را می توان از میان ابرها و مستقل از شرایط آب و هوایی تهیه نمود. به همین جهت در مواقعی که نیاز به دستیابی سریع و راه حل های اضطراری وجود دارد، اینگونه تصاویر تنها را حل موضوع می باشد.

روند انجام کار

روند انجام کار در تهیۀ هر دو دستۀ تصاویر ماهواره ای و هوایی به طور گسترده ای رو به خودکار شدن کامل پیش می رود. تجزیه و تحلیل تصاویر، استخراج برداری، مدل کردن و اجرای پردازش های کامپیوتری در مدیریت داده ها و در نهایت تهیۀ نقشه به طور وسیعی در حال پیشرفت و خودکار شدن می باشد.

ذخیرۀ داده ها

دوربین های دیجیتال هوایی امروزه توانایی ذخیرۀ تقریباً 250 مگاپیکسل را دارا می باشند. ولی برای انجام این کار، همچنین نیازمند سیستمی مناسب برای ذخیرۀ یک مجموعۀ کامل از تصاویر، و توانایی کار با داده های بسیار بزرگ و تجزیه و تحلیل آنها می باشند. در مورد کار با تصاویر ماهواره ای نیز به همین سیستم ها نیاز می باشد. در برخی مواقع توانایی آماده کردن حجم بزرگی از داده های تصویری و انتقال آن به مرجع زمینی مورد نظر می باشد.

هزینه

هزینۀ انجام پروژه هایی مبتنی بر تصاویر به تعداد و نوع آنها و میزان تناوب تصویر برداری وابسته می باشد. در حالت کلی می توان گفت که مناطق وسیع تر بوسیلۀ تصاویر ماهواره ای هزینۀ کمتری را متقبل خواهند شد. زیرا یک تک تصویر ماهواره ای که در یک نقطه توسط ماهواره تهیه می گردد می تواند منطقۀ وسیعی (دهها کیلومتر) را پوشش دهد. ولی ممکن است این سول پیش بیاید که آیا مقدار تصویر برداری یا تعداد تصاویر موضوع اصلی است؟ تصاویر هوایی  منطقۀ کوچکتری را با یک تک تصویر پوشش می دهند ولی جزئیات موجود در آن تک تصویر برای بسیاری از کاربردها حیاتی می باشد.

تمامی ابداعات در زمینۀ تهیۀ تصاویر ماهواره ای و هوایی در جهت کاهش هزینه ها می باشد. تمامی تلاش هایی که در جهت خودکار کردن مدیریت در پرواز، استخراج عوارض و اکتشاف صورت پذیرفته در این جهت می باشد.

به طور خلاصه می توان گفت که در حالت کلی یکی از این دو گونه تصویر به دیگری برتری دارد. انتخاب گزینۀ برتر در گرو نوع پروژه و نتایج مد نظر می باشد.

منتشرشده توسط GeoXid1   @   11 September 2011 2 نظر
Tags : ,

این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید

RSS Digg Twitter StumbleUpon Delicious Technorati
Comments
Dec 3, 2013
17:51

ممنون تحقیق توی مدرسم را از اینجا گرفتم

Trackbacks to this post.
نظر بدهید


Refreshمطلب قبلی
«
مطلب بعدی
»